Inschrijven

Het inschrijfformulier kan worden opgehaald tijdens een van de lessen.
Inschrijfgeld is 5 euro (eenmalig). U dient te contributie per jaar of per kwartaal over te maken op IBAN NL53RABO0341652792 t.n.v. G.V. Kwiek te Melissant. Automatische incasso is niet mogelijk.

U dient minimaal 1 jaar lid te blijven (uitzondering Ouder en Kindgym).

Opzeggen
Het opzegtermijn is twee maanden. Het opzegformulier kan worden opgehaald tijdens een van de lessen.